• jara3.jpg
  • jara5.jpg
  • jara2.jpg
  • jara1.jpg
  • jara4.jpg

Marianna Jara, muzykolog

Dyrygentura chóralna to jej domena. Zajmuje się tym od jedenastego roku życia. Jest w tym perfekcjonistką. Nigdy nie dyryguje z nut. Każdą partyturę zna na pamięć.

Choć urodziła się na Ukrainie to jako miejsce do realizacji swych życiowych pasji wybrała Sanok. Od 20 lat z ogromnym zaangażowaniem i sukcesem realizuje się jako muzykolog, wykładowca nauk teologicznych i nauczyciel j. ukraińskiego, jest także wiceprezesem sanockiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, a członkiem zarządu głównego w Warszawie, gra na wielu instrumentach, w tym i na tak oryginalnych jak ukraińska bandura czy lira. Ponadto realizuje się jako organizatorka wielu przedsięwzięć o charakterze religijnym oraz kulturalnym. Nade wszystko ukochała jednak muzykę pogranicza ukraińsko - polskiego. Jest założycielem kilku chórów cerkiewnych, a także zespołów ludowych w tym kobiecego Zespołu „Widymo". Jest dyrygentem chóru cerkiewnego „Irmos" w Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej.

www.widymo.pl

linia-separator-stopka black

güvenlik şirketleri weblebi